Izolační systém pro šikmé střechy puren® Compact

puren® Compact

Střešní izolační systém s nejvyššími hodnotami λD 0,025 / λD 0,026 podporuje podmínky pro příjemné klima v obytných místnostech v difuzně otevřené systémové konstrukci a zabraňuje poškození stavební fyziky.

Úzký systém puren Compact, vyrobený z vysoce účinného izolačního materiálu PIR tuhé pěny (polyuretan), má speciální oboustranně difuzně otevřenou vrstvu rouna. Střešní izolační systém je navíc nahoře kašírován samolepicí, difuzně otevřenou podkladovou membránou Diffucell®.

 

Izolační systém pro šikmé střechy puren® Compact
Izolační systém pro šikmé střechy puren® Compact

Vaše výhody

  • typ použití DAD
  • třída reakce na oheň E
  • celoplošná izolace bez tepelných mostů, 80-100 mm λD 0,026, 120-160 mm λD 0,025, pro pokládku na krokve
  • vysoký izolační výkon při malé tloušťce materiálu
  • celoplošně s N+F
  • vrchní boční vrstva laminace z difuzně otevřené fólie Diffucell® (sd = 0,02 m), samolepicí šev se systémem "lepidlo na lepidlo"
  • lze kombinovat s jakýmkoliv typem mezikrokevní izolace (s ohledem na základní stavebně fyzikální podmínky).
  • provedení jako podkladová vrstva zajištěná ve švu a perforaci (doplňkové opatření třídy 3) v kombinaci s páskou pro utěsnění hřebíků
  • tištěný rastr jako pomůcka pro řezání
  • ekologický výrobek s environmentálním prohlášením o výrobku (EPD)

Dostupné formáty

Vnější rozměr

2400 x 600 mm = 1,44 m²

Montážní rozměr

2380 x 580 mm = 1,38 m²

Tloušťky

80 - 160 mm