Zásady ochrany osobních údajů

I. Název a kontaktní údaje odpovědného orgánu a pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Odpovědný orgán

Tyto informace o ochraně údajů se vztahují na zpracování údajů následujícím odpovědným subjektem:

puren gmbh (dále jen: puren).
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Německo
E-mail: info@puren.com
T: +49 7551 80 99 0
puren rozhoduje sám nebo společně s jinými o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, kontaktní údaje apod.).

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost puren jmenovala externího pověřence pro ochranu osobních údajů:

Sebastian Schneller, advokát
Patentová a advokátní kancelář Daub
Bahnhofstr. 5
88662 Überlingen
Německo
E-mail: sebastian.schneller@kanzlei-daub.de
T. +49 7551 301 999 10

II. shromažďování a uchovávání osobních údajů a druh a účel jejich použití

1. při návštěvě webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek www.puren.com odesílá prohlížeč použitý na vašem koncovém zařízení automaticky informace na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně ukládány do tzv. log souboru. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a ukládány až do jejich automatického vymazání:

 • IP adresa počítače, který podal žádost,
 • datum a čas přístupu,
 • název a adresa URL souboru, k němuž se přistupuje,
 • webová stránka, ze které byl přístup uskutečněn (URL odkazu),
 • použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače, jakož i název poskytovatele přístupu

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového nastavení připojení k webové stránce,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • pro další administrativní účely

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů o vaší osobě. Kromě toho při návštěvě našich webových stránek používáme soubory cookie a analytické služby; podrobnější vysvětlení k tomu najdete v bodech IV. a V. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 2. V případě, že se na našich webových stránkách nacházíte, můžeme vás požádat, abyste se na ně obrátili.

2. Při registraci k odběru našeho newsletteru

Pokud jste s tím výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, použijeme vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našeho newsletteru. Pro zasílání newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou dobrovolné. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit, zejména pomocí příslušného odkazu na konci každého našeho newsletteru. Žádost o odhlášení můžete také kdykoli zaslat e-mailem na adresu info@puren.com.

Údaje zadané pro nastavení odběru newsletteru budou v případě odhlášení smazány. Pokud nám však byly tyto údaje předány pro jiné účely a jinde, zůstanou nám i nadále zachovány.

3. Při použití našich kontaktních formulářů

V případě jakýchkoli dotazů nebo jiných kontaktních požadavků vám nabízíme kontaktní formuláře prostřednictvím našich webových stránek. Přitom je nutné uvést vaše jméno, adresu a platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz pochází, a abychom na něj mohli odpovědět. Další informace můžete poskytnout dobrovolně.

Zpracování údajů pro účely kontaktování je založeno na vašem dobrovolně uděleném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO.

Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení vašeho dotazu automaticky vymazány po uplynutí všech lhůt pro uchovávání.

4. Žadatelé

Nabízíme také možnost ucházet se o práci u nás prostřednictvím našich webových stránek. Příslušný formulář na adrese www.puren.com/de/darum-puren/karriere-jobs/bewerbungsformular/ vyžaduje vyplnění následujících povinných polí: titul, jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, motivační dopis a životopis, abychom mohli vaši žádost zpracovat a kontaktovat vás. Další informace můžete poskytnout dobrovolně.

Zpracování údajů za účelem kontaktování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete-li nabídku zaměstnání nebo stáhnete-li svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Toto uložení slouží zejména jako důkazní materiál v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) nebo pokud vymazání brání zákonná povinnost uložení.

III. Zveřejnění údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • Jste udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO,
 • zpřístupnění je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zpřístupněny,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DSGVO, jakož i
 • je to právně přípustné a nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO pro zpracování smluvních vztahů s vámi.

IV. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho koncového zařízení při návštěvě našich webových stránek. Soubory cookie nezpůsobují vašemu koncovému zařízení žádné škody. Zejména neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

V souboru cookie jsou uloženy informace, které se vztahují ke konkrétnímu použitému koncovému zařízení. Neznamená to však, že bychom získali přímou informaci o vaší identitě.

Používání souborů cookie slouží na jedné straně k tomu, aby pro vás bylo používání naší nabídky příjemnější. K rozpoznání toho, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu, používáme tzv. session cookies. Ty se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.
Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie pro optimalizaci uživatelské přívětivosti, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení po určitou stanovenou dobu. Pokud znovu navštívíte naše webové stránky, abyste využili našich služeb, automaticky se rozpozná, že jste již na našich webových stránkách byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu.

Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás (viz bod V.). Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste naše webové stránky již navštívili, když je navštívíte znovu. Tyto soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou.

Údaje zpracovávané pomocí souborů cookie jsou pro výše uvedené účely nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookie neukládaly nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

V. Nástroje pro analýzu/sledování

Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO. Pomocí používaných sledovacích opatření chceme zajistit design orientovaný na potřeby a průběžnou optimalizaci našich webových stránek. Na druhé straně používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

K analýze údajů o používání využíváme služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku (www.etracker.com). Soubory cookie pro analýzu webu standardně nepoužíváme. Pokud používáme analytické a optimalizační soubory cookie, získáváme k tomu předem váš výslovný souhlas. V takovém případě a po udělení souhlasu budou soubory cookie použity k umožnění statistické analýzy pokrytí této webové stránky, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření a testovacích postupů, např. k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí. soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné informace umožňující identifikaci uživatele.

Údaje generované společností etracker zpracovává a ukládá naším jménem výhradně společnost etracker v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu osobních údajů. společnost etracker byla v tomto ohledu nezávisle auditována a certifikována a získala pečeť ePrivacyseal za ochranu osobních údajů.

Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) německého nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Naším zájmem ve smyslu DSGVO (oprávněný zájem) je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků důležité, údaje, které mohou umožnit odkaz na konkrétní osobu, jako je IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, jsou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. Tyto údaje nejsou nijak jinak využívány, ani nejsou slučovány s jinými údaji nebo předávány třetím stranám.

Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku. Námitka nemá žádné nepříznivé důsledky.

Další informace o ochraně údajů ve společnosti etracker naleznete zde.

VI. Videa

Na naše webové stránky začleňujeme videa z YouTube. Provozovatelem YouTube je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek předtím, než si video prohlédnou. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen režimem rozšířené ochrany údajů. YouTube tedy navazuje spojení se sítí Google DoubleClick - bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, je navázáno spojení se servery YouTube. Tím se serverům YouTube sdělí, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další procesy zpracování údajů, nad kterými nemáme kontrolu.

YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: policies.google.com/privacy

Upozorňujeme, že společnost Alphabet, která stojí za společností Google, je společností se sídlem v USA nebo v jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale uchovávají vaše údaje umístěné na amerických serverech za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

VII. práva subjektu údajů

Máte právo

 • Vyžádat si informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 DSGVO. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
 • v souladu s čl. 16 DSGVO požadovat okamžitou opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • v souladu s čl. 17 nařízení požadovat výmaz námi uložených osobních údajů, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 DSGVO požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu a údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;
 • podle čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;
 • kdykoli odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. K tomuto účelu postačí neformální sdělení, zejména prostřednictvím e-mailu. Odvolání má za následek, že již nemůžeme v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu a
 • podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s článkem 77 DSGVO. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti. Následující odkaz vede na přehled dozorových úřadů a jejich kontaktní údaje: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


VII. Právo na námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 DSGVO, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace.

Pokud chcete využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu info@puren.com.

VIII. Zabezpečení údajů/šifrování SSL nebo TLS

Při návštěvě našich webových stránek používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, používáme místo něj 128bitovou technologii v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v šifrované podobě, poznáte podle uzavřeného zobrazení symbolu klíče nebo zámku v řádku prohlížeče a zejména podle složky "https://" v adresním řádku vašeho prohlížeče.

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje ochránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

IX. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a bylo aktualizováno v březnu 2023.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo vzhledem ke změně zákonných či úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webových stránkách www.puren.com/datenschutz/.