Financování od státu

Financování od státu

Lepší dobrá subvence, než stálá finanční zatěž

Financování od státu ve formě dotace pod názvem "Oprav dům po babičce"

Program "Nová zelená úsporám" podporuje komplexní renovace rodinných domů. Peníze mohou být vypláceny zálohově PŘEDEM!

Dotační program "Oprav dům po babičce" nabízí domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí.

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov a úspory energií, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.

 • Uspoříte peníze za energie
 • Bydlíte lépe a kvalitněji
 • Šetříte životní prostředí

Jak vysokou dotaci můžete dostat

 • Na komplexní (optimální) zateplení je možné získat až 1 milion korun
 • Současně lze žádat i o finanční prostředky z ostatních oblastí podpory
 • Peníze si můžete nechat proplatit ZÁLOHOVĚ předem
 • Dotace vám pokryje celkem 50% přímých realizačních výdajů

Něco navíc

 • Rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě
 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • Kombinační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci opatření, pokud kromě dotace na zateplení požádáte ve stejné žádosti o dotaci na další úsporná opatření

Poradenství a výhodný úvěr

 • Od tohoto roku se rozběhla spolupráce s bankami a stavebními spořitelnami na spolufinancování komplexních renovací v rámci programu "Oprav dům po babičce"
 • Dotační poradenství na pobočkách stavebních spořitelen a bank od ledna 2024
 • Výhodný úvěr s nízkým úročením a až dvacetiletou splatností pro příjemce dotace bude spuštěn v průběhu roku 2024

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené.

Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Na jaká opatření se dotace vztahuje

Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace důkladného, tzv. optimálního zateplení, kterým dosáhnete požadovaných energetických úspor.

V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další.

Další volitelná opatření:

 •     Výměna zdroje tepla
 •     Fotovoltaika
 •     Úsporný ohřev vody
 •     Řízené větrání
 •     Teplo z odpadní vody
 •     Zelená střecha
 •     Nádrž na dešťovku
 •     Dobíjecí stanice

Doporučujeme si přesné znění všech pokynů k poskytnutí dotace prostudovat na adrese:  https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/oprav-dum/

Podrobné informace získáte na adrese:  https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/oprav-dum/