puren® PU - nízkoexpanzní pěna 900

puren® PU - nízkoexpanzní pěna 900

PU - nízkoexpanzní pěna 900 k dopěnění spáry hřebene/úžlabí

PU pěna k dopěnění spáry hřebene/úžlabí.

puren® PU-nízkoexpanzní pěna

Vaše výhody

  • lepicí pěna s vyšší výtěžností a delší skladovatelností
  • vysoká počáteční pevnost
  • jednoduché, čisté a rychlé zpracování
  • možnost korekce a opětovného nastavení do 1 h
  • nízká pěnivost
  • vyplňování tvarů
  • vytvrzování vlhkostí
  • jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel
  • v souladu s ETAG

Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny dle normy.

Dostupné formáty

Balicí jednotka

Krabice á 12 dóz s 750 ml

PU pěna k dopěnění spáry hřebene/úžlabí.