Izolační systém pro šikmé střechy puren® Plus

puren® Plus

Střešní izolační systém s nejvyššími hodnotami λD 0,025/0,026 podporuje podmínky pro příjemné vnitřní klima v difuzně otevřené systémové konstrukci a zabraňuje poškození stavební fyziky.

puren Plus z vysoce účinné tvrdé PIR (polyuretanová) izolace má speciální povlak z rouna, který je oboustranně difuzně otevřený. Střešní izolační systém je navíc nahoře laminován samolepicí, difuzně otevřenou podkladní membránou Diffucell®.

puren® Plus izolační deska
puren® Plus izolační deska

Vaše výhody

  • typ aplikace DAD
  • třída reakce na oheň E
  • celoplošná izolace bez tepelných mostů, 80-100 mm λD 0,026, 120-220 mm λD 0,025, pro montáž na krokve
  • vysoký izolační výkon při malé tloušťce materiálu
  • celoplošně s N+F
  • vrchní boční laminační vrstva z difuzně otevřené fólie Diffucell® (sd = 0,02 m), samolepicí šev se systémem "lepidlo na lepidlo"
  • lze kombinovat s jakýmkoli typem mezikrokevní izolace (s ohledem na základní stavebně fyzikální podmínky)
  • provedení jako podkladová vrstva se zajištěním spár a perforací (doplňkové opatření třídy 3) v kombinaci s páskou pro utěsnění hřebíků
  • potištěná mřížka jako pomůcka pro řezání
  • ekologický výrobek s environmentálním prohlášením o výrobku (EPD)

Dostupné formáty

Vnější rozměr

2400 x 1020 mm = 2,44 m²

Montážní rozměr

2380 x 1000 mm = 2,38 m²

Tloušťky

80 - 220 mm