Etnografické muzeum v Budapešťi

Etnografické muzeum v Budapešťi

Funkční materiál purenit na střešní zahradě nové budovy etnografického muzea v Budapešti.

Funkční materiál purenit® na střešní zahradě nového etnografického muzea v Budapešti

U vstupu do jedné z nejstarších zelených ploch v Budapešti, městského parku Városliget, se na centrálním náměstí zvedají z úrovně terénu dva mírně zakřivené kopce. Na nich roste množství stálezelených rostlin, keřů, křovin a stromů. Spolu s náměstím tvoří střechu nového budapešťského Národopisného muzea - Néprajzi Múzeum. Dvě přístupná střešní křídla tvoří součást pomyslného kruhu o průměru jednoho kilometru a tvoří vstupní bránu do muzea a parku.

Mnohokrát oceněná nová budova muzea, která bude otevřena v roce 2022, je součástí největšího urbanistického a kulturního projektu v Evropě, projektu Liget Budapest. Autorem návrhu je Marcel Ferencz z budapešťské kanceláře Napur Architect. Její dynamické a zároveň jednoduché linie harmonicky zapadají do přírodního prostředí parku. Neobvyklý design zároveň komunikuje s urbanistickou strukturou okolní zástavby. Šedesát procent budovy se nachází pod úrovní terénu. Díky zelené střeše a průhlednosti nadzemních konstrukcí se nové muzeum přizpůsobuje svému okolí i z hlediska měřítka. Střešní plocha, která je přístupná z parku, je součástí veřejného prostoru, který na návštěvníky městského parku čeká.

Dvě křídla, jeden památník

Dvě křídla nového muzea, která se zvedají směrem vzhůru a lemují památník z roku 1956, který je obklopen velkým náměstím. V klenutých křídlech se nacházejí veřejné prostory, jako je sál pro pořádání akcí, prostory pro muzejní vzdělávání (dílny, expozice pro děti a mládež), návštěvnické centrum, muzejní obchod a restaurace. Dále se v nich nacházejí funkční prostory pro provoz muzea, jako je knihovna, archiv, kanceláře pro zaměstnance muzea a oddělení pro správu sbírkových předmětů.

Technicky propracovaná realizace

Ikonický design budovy skrývá řadu speciálních technických řešení: Například zakřivená křídla jsou vynesena předpjatou železobetonovou konstrukcí, která se běžně používá při stavbě mostů. Výrazným poznávacím znamením nové budovy muzea je prosklená fasáda s předsazenou kovovou mřížkovanou konstrukcí, do které bylo vsazeno téměř půlmilionu pixelů, zobrazujících abstraktní formou vybrané etnografické motivy z maďarských a mezinárodních sbírek muzea. Ty byly umístěny do více než 2000 hliníkových mřížek pomocí speciálního robota. Tento design fasády je jedinečný nejen z estetického hlediska, ale také z hlediska technického, neboť poskytuje budově stín a přispívá tak k jejímu energeticky úspornému provozu.

Neobvyklé rozšíření parku

Druhým výrazným designovým prvkem nové budovy muzea je její obrovská střešní zahrada, která funguje jako rozšíření zelené plochy v městském parku. Základem výsadby je více než 3000 metrů krychlových ornice obohacené speciálními živinami, která byla rozprostřena na "svazích" budovy. Zahradníci pak vysadili přibližně 1500 kvetoucích a cibulovitých trvalek, sedm opadavých keřů, téměř 100 stálezelených rostlin a přibližně 700 okrasných travin. Na klenuté střeše tak vzniklo celkem 7300 m2 další parkové plochy, z jejíhož nejvyššího bodu se otevírá rozsáhlé panorama na městský park a hlavní město.  

Intenzivní ozelenění

Jak zatížení způsobené intenzivním ozeleněním, tak zakřivení se sklonem až 27 stupňů v horních částech střechy kladly na střešní konstrukci řešenou jako obrácená střecha zvláštní nároky. Bylo nutné kromě zatížení způsobeného samotnou zelení zohlednit i zatížení vzniklé dodatečnou akumulaci dešťových srážek do zeminy. Bylo také nutné odpovídajícím způsobem rozdělit plochu střechy a mezi jednotlivé sekce instalovat smykové prahy, aniž by byla narušena stavební fyzika budovy. V neposlední řadě bylo třeba zajistit trvale funkční odvodňovací systém.

Mechanicky odolné prahy z purenitu

Za účelem oddělení sekcí a uspořádání smykových vazeb upevnili pokrývači zodpovědní za hydroizolaci střechy kovové podpěry přes dočasnou bitumenové hydroizolaci na střešním plášti. Podpěry, které byly osazeny v rozestupech přibližně 30 cm, pak byly z obou stran opláštěny funkčním materiálem purenit od společnosti puren. Maďarská společnost získala podporu od obchodní kanceláře puren, která se nachází nedaleko Budapešti a která poskytuje technickou podporu pro takovéto stavební projekty a další aplikace.
purenit je funkční materiál vyrobený ze zbytků z výroby, zbytků materiálů a stavebních odřezků PIR izolačních materiálů, který se svými mechanickými vlastnostmi podobá dřevu, ale dřevo neobsahuje, a proto je odolný proti vlhkosti. Kromě toho purenit izoluje, je rozměrově stabilní, tepelně a mechanicky odolný, odolný vůči chemikáliím a je regulován a certifikován stavebními úřady prostřednictvím ETA.
Do vzniklých dutin mezi kovovými podpěrami vložili pokrývači minerální vlnu, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Konstrukce pak byla uzavřena vrchním dílem z purenit. Nakonec byly vytvořené sekce a smykové prahy odborně zaizolovány bitumenovou hydroizolací.

Stálé teploty chrání exponáty

Vzhledem k tomu, že přibližně 60 % budovy se nachází v podzemí, jsou výstavní prostory a exponáty chráněny před přirozeným světlem v souladu s doporučeními moderní muzejní vědy. Konstantní teplota také zajišťuje, že muzeum funguje z energetického hlediska udržitelně. Nové Etnografické muzeum, které bude otevřeno 23. května 2022, poskytne muzejníkům téměř 7000 metrů čtverečních plochy, což je třikrát více než předchozí výstavní prostory na Kossuthově náměstí. Budapešťské etnografické muzeum je zároveň jedním z nejmodernějších muzeí svého druhu v Evropě.

Stavební panel

Klient

Városliget Zrt., Budapešť

Plánování

Marcel Ferencz z Napur Architect LtD., Budapešť

Použité produkty puren