Zásady ochrany osobních údajů

I. Název a kontaktní údaje odpovědného orgánu a pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Odpovědný orgán

Tyto informace o ochraně údajů se vztahují na zpracování údajů následujícím odpovědným subjektem:
puren gmbh (dále jen: puren).
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Německo
E-mail: info@puren.com
Tel. +49 7551 80 99 0

puren rozhoduje sám nebo společně s jinými o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, kontaktní údaje apod.).

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost puren jmenovala externího pověřence pro ochranu osobních údajů:
Sebastian Schneller, advokát
Patentová a advokátní kancelář Daub
Bahnhofstr. 5
88662 Überlingen
Německo
E-mail: sebastian.schneller@kanzlei-daub.de
Tel. +49 7551 301 999 10

II. shromažďování a uchovávání osobních údajů a druh a účel jejich použití

1. při návštěvě webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek www.puren.com jsou informace automaticky odesílány na náš webový server prohlížečem použitým na vašem koncovém zařízení. Tyto informace se dočasně ukládají do tzv. log souboru. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a uchovávány až do jejich automatického vymazání:

 • IP adresa počítače, který podal žádost,
 • datum a čas přístupu,
 • název a adresa URL souboru, ke kterému se přistupuje,
 • webová stránka, ze které byl přístup uskutečněn (odkazující URL),
 • použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače, jakož i název poskytovatele přístupu.

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového nastavení připojení k webové stránce,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů o vaší osobě.
Kromě toho při návštěvě našich webových stránek používáme soubory cookie a analytické služby; podrobnější vysvětlení k tomu najdete v bodech IV. a V. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 2. V případě, že se na našich webových stránkách nacházíte, můžeme vás požádat, abyste se na ně obrátili.

2. Při registraci k odběru našeho newsletteru

Pokud jste s tím výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO, použijeme vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našeho newsletteru. Pro zasílání newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou dobrovolné. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit, zejména pomocí příslušného odkazu na konci každého našeho newsletteru. Žádost o odhlášení můžete také kdykoli zaslat e-mailem na adresu info@puren.com.

Údaje zadané pro nastavení odběru newsletteru budou v případě odhlášení smazány. Pokud nám však byly tyto údaje předány pro jiné účely a jinde, zůstanou nám i nadále zachovány.

3. Při použití našeho kontaktního formuláře

Pokud máte dotazy nebo jiné požadavky na kontakt, nabízíme vám kontaktní formulář na naší domovské stránce. Přitom je nutné uvést vaše jméno, adresu a platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz pochází a abychom na něj mohli odpovědět. Další informace můžete poskytnout dobrovolně.

Zpracování údajů pro účely kontaktování je založeno na vašem dobrovolně uděleném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO.

Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení vašeho dotazu automaticky vymazány po uplynutí všech lhůt pro uchovávání.

III. Předávání údajů

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO,
 • zpřístupnění je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zpřístupněny,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost zpřístupnit vaše údaje podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c DSGVO, jakož i
 • je to právně přípustné a nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b DSGVO.

IV. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho koncového zařízení při návštěvě našich stránek. Soubory cookie nezpůsobují vašemu koncovému zařízení žádné škody. Zejména neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

V souboru cookie jsou uloženy informace, které vznikají v souvislosti s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom získali přímou znalost vaší identity.

Používání souborů cookie slouží na jedné straně k tomu, abychom vám zpříjemnili používání naší nabídky. Takzvané session cookies používáme k rozpoznání toho, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Ty se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.
Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie pro optimalizaci uživatelské přívětivosti, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení po určitou stanovenou dobu. Pokud naše stránky navštívíte znovu a budete chtít využívat naše služby, automaticky se rozpozná, že jste na našich stránkách již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás (viz bod V.). Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste na našich webových stránkách již byli, když je navštívíte znovu. Tyto soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou.

Údaje zpracovávané pomocí souborů cookie jsou pro výše uvedené účely nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookie neukládaly nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

V. Nástroje pro analýzu/sledování

Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO. Pomocí používaných sledovacích opatření chceme zajistit design orientovaný na potřeby a průběžnou optimalizaci našich webových stránek. Na druhé straně používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Pro účely designu orientovaného na poptávku a průběžné optimalizace našich stránek používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google"). V této souvislosti jsou vytvářeny pseudonymizované profily používání a používány soubory cookie (viz bod IV.). Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek, jako např.

 • Typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • URL odkazu (dříve navštívená stránka),
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas požadavku na server,

jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace slouží k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a návrhu těchto internetových stránek v souladu s požadavky. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany naším jménem. Vaše IP adresa nebude v žádném případě sloučena s jinými údaji společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány tak, aby nebylo možné jejich přiřazení (maskování IP). Zde použitá funkce anonymizace zajišťuje, že společnost Google pravidelně zkracuje vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím předáním do USA.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, můžete sběru dat službou Google Analytics zabránit také kliknutím na tento odkaz. Deaktivace služby Google Analytics
Při návštěvě těchto webových stránek bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů. Opt-out cookie je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uložen ve vašem zařízení. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor cookie opt-out znovu nastavit. Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete například v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=en).

VI. Práva subjektu údajů

Máte právo

 • Vyžádat si informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 DSGVO. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
 • v souladu s čl. 16 DSGVO požadovat okamžitou opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • v souladu s čl. 17 nařízení požadovat výmaz námi uložených osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 DSGVO požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu a údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;
 • podle čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;
 • kdykoli odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. K tomuto účelu postačí neformální sdělení, zejména prostřednictvím e-mailu. Odvolání má za následek, že již nemůžeme v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu a
 • podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s článkem 77 DSGVO. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti. Následující odkaz vede na přehled dozorových úřadů a jejich kontaktní údaje: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

VII. Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 DSGVO, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace.

Pokud chcete využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu info@puren.com.

VIII. Zabezpečení údajů/šifrování SSL nebo TLS

Při návštěvě našich webových stránek používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, používáme místo něj 128bitovou technologii v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v šifrované podobě, poznáte podle uzavřeného zobrazení symbolu klíče nebo zámku v řádku prohlížeče a zejména podle složky "https://" v adresním řádku vašeho prohlížeče.

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje ochránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

IX. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a má stav květen 2018.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo vzhledem ke změně zákonných či úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na našich webových stránkách.